Subvencija za obnovo stanovanja

Začetek programa prenove domov 2024 je pomemben korak k izboljšanju energetske učinkovitosti in trajnosti stavb. Po podatkih Nacionalnega združenja gradbenih izvajalcev (ÉVOSZ) se bo ta program začel v prvem četrtletju leta kot spremljevalec čokolade plus, vendar točen datum še ni določen. Namen pobude je spodbuditi energetsko posodobitev domov in uporabo okolju prijaznih tehnologij ter tako prispevati k dolgoročni trajnosti stavb in zmanjšanju porabe energije.

Trenutno so glavni elementi načrtovanega programa izolacija fasade, zamenjava oken in vrat ter toplotna izolacija plošče. To so osnovna področja prenove, ki pomembno vplivajo na energetsko upravljanje in udobje stavb. Po predlogu ÉVOSZ bi se način dodeljevanja subvencij spremenil iz sedanje nepovratne oblike v obrestno subvencionirano posojilno shemo, s čimer bi lahko še več ljudi dobilo dostop do naložb, ki spodbujajo energetsko učinkovitost.

Glede na predvidene razpisne opcije bi bil poudarek pri prenovah stanovanj na izboljšanju energetske učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije. To pomeni, da bi podpirali uporabo tehnologij in materialov, ki zmanjšujejo porabo energije in proizvajajo energijo na okolju prijazen način. V okviru razpisov bi bila na voljo nepovratna sredstva do 50%, do največ 3–4 milijone HUF, da bi ljudem pomagali izboljšati energetsko učinkovitost svojih domov.

Uvedba novega programa prenove stanovanj je v veliki meri odvisna od odločitve Ministrstva za gospodarski razvoj (GFM), ki se o tem trenutno še pogaja. Končne podrobnosti in natančni pogoji prijav bodo predvidoma objavljeni ob začetku programa.

Uvedba programa prenove stanovanj ne pomaga le lastnikom stavb, temveč tudi prispeva k varovanju okolja in doseganju ciljev varčevanja z energijo v državi. Energetsko učinkovitejši domovi ne le zmanjšajo stroške komunalnih storitev, temveč naredijo življenja ljudi dolgoročneje bolj trajnostna in udobna, hkrati pa zmanjšajo energetsko odvisnost države in okoljski odtis.

Subvencija za obnovo stanovanja na kratko:

Program prenove stanovanj 2024 ponuja obetavno priložnost za razvoj na področju energetske učinkovitosti in trajnosti na Madžarskem. Z načrtovanimi ukrepi bodo ljudje lažje energetsko posodobili svoje domove, kar lahko dolgoročno prinese pomembne koristi tako na ravni posameznika kot skupnosti.

Vir: Forbes

Izkoristite subvencijo za obnovo stanovanja! O izolaciji podstrešnih tal si lahko preberete tukaj na naši spletni strani: povezava