Izolacijska podrška!

Planirani iznos subvencije za dobrobit životinja peradi je 15 milijardi HUF, što je detaljno navedeno u pozivu „Subvencija za dobrobit životinja peradi“ u sklopu programa Széchenyi 2020. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva poljoprivrede, zahtjevi za potporu mogu se podnijeti u dva roka: od 15. studenoga do 15. prosinca te od 15. rujna do 15. listopada. Razdoblje potpore obuhvaća 12 mjeseci i može se produljiti za još jednu godinu. Svrha potpore je poboljšati dobrobit populacije peradi ispunjavanjem viših uvjeta dobrobiti životinja, kao što su smanjenje gustoće životinja, sprječavanje mehaničkih ozljeda i osiguranje odgovarajuće kvalitete hrane. Detaljne informacije o subvencijama mogu se pronaći na web stranici palyazat.gov.hu.

Više možete pročitati na Agroinfomu: veza

Više o "stabilnoj izolaciji purpjenom" pročitajte ovdje: veza

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu

Zahtjev za podršku registrira se u sustavu registracije korisnika samo na zahtjev

može se podnijeti putem elektroničkog sučelja dostupnog uz identifikaciju vratara klijenta na sučelju za elektroničko ispunjavanje obrazaca dostupnom na web stranici Riznice prema rasporedu u nastavku:

  • Između 01. studenog 2022. i 30. studenog 2022
  • Između 1. listopada 2023. i 31. listopada 2023